අපි ජනරජය

நாம் குடியரசு

We Republic

අපි ජනරජය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ස්වාධීන සමාජ සංවිධානයකි. අපගේ දැක්ම සහ පරමාර්ථය වන්නේ සෑම වැසියෙකුම සමාන පරමාධිපත්‍යයක්, සමාන නන් වැදෑරුම් නිදහස, සමාන අයිතීන් සහ යුතුකම් මෙන්ම සමාන ඡන්ද අයිතියක් සහිතව ජීවත් වන  සාර්ථක ශ්‍රී ලංකා ජනරජයකි.


පරමාධිපත්‍යය, ජනරජය, ප්‍රජාතන්ත්‍රය, නන් වැදෑරුම් නිදහස, ඡන්ද අයිතිය, ආණ්ඩුව සහ වැසියන්ගේ සමාජ ගිවිසුම වන ජනරජයේ ව්‍යවස්ථාමාලාව පිළිබඳව බොහෝ වැසියන් හට අත්‍යවශ්‍ය දැනුම සහ අවබෝධය නොමැත. අතීත සහ වර්තමාන සමාජ, පාරිසරික, සංස්කෘතික, ආර්ථික සහ දේශපාලනික ගැටලු සඳහා මූළ හේතුව ලෙස අප විශ්වාස කරන්නේ මෙම අත්‍යවශ්‍ය දැනුම සහ අවබෝධය නොමැති කමයි.


එබැවින් අපේ ක්‍රියාන්විතය වන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ වැසියන් හට ජනරජය, ප්‍රජාතන්ත්‍රය සහ රාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාමාලාව පිලිබඳ මූලධර්ම ඔවුන්ට පහසුවෙන් වටහා ගත හැකි ආකාරයෙන් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසී භාෂාවලින් ඉගැන්වීමයි.


ඒ සඳහා අප විසින් අන්‍යොන්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සහිත වැඩමුළු සංවිධානය කරනු ලැබේ. අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභීන් වන්නේ සහස්‍රයේ පරම්පරාව සහ ඉන් පසු පරම්පරාවයි. අපි ජනරජය වැඩමුළු සංවිධානය කරනු ලබන්නේ අපගේ ප්‍රාදේශීය නායකයන් විසිනි. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේද ඉහත සංකල්ප පිලිබඳ දැනුවත් කිරීම් සහ සංවාද අප විසින් කරනු ලැබේ.


කෙටි කාලයක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ තරුණියන් වෙත අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ලබා දීමට අප සමත් වී ඇත. ඔවුන් දිනෙන් දින වැඩි වැඩියෙන් අපි ජනරජය සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමෙන් එය තහවුරු වේ. අපගේ සාමාජිකයන් හඳුන්වන්නේ “ජනරජවැසියන්” යනුවෙනි. ජනරජයේ සමාජ ගිවිසුම තුළ නිදන් කොට ඇති ශ්‍රේෂ්ට වටිනාකම් අනුව ජීවත් වීමට අප සියලු දෙනාට පොදු අධිෂ්ඨානයක් තිබේ.

"நாம் குடியரசு" நாம் இலங்கையை தலமாக  கொண்டு சுயாதீன இயங்கும் ஒரு சமூக  அமைப்பாகும் மற்றும்  அனைத்து குடிமக்களுக்கும் சம இறையாண்மை, சம சுதந்திரங்கள், சம உரிமைகள், சம கடமைகள் மற்றும் சம வாக்குரிமையுடன் வெற்றிகரமாக வாழக்கூடிய ஒரு "குடியரசே". 


எமது பார்வையும்,  நோக்கமுமாகும்.பெருவாரியான குடிமக்கள் இறையாண்மை, குடியரசு, ஜனநாயகம், சுதந்திரங்கள் ,வாக்குரிமை, அரசு மற்றும் இலங்கையின் அரசியலமைப்பு இவை அனைத்தும் சமூகத்தின்  கடமையாக இருந்தும், இவை  பற்றிய புரிதல் மற்றும் அடிப்படை அறிவு என்பன  மக்களிடத்தில் குறைந்தே காணப்படுகிறது. கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட மற்றும் தற்போது உள்ள சமூக, சுற்று சூழல், கலாச்சார, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் பிரச்சினைகளுக்கான அடிப்படை காரணியாக இவை  பற்றிய புரிதலும் அறிவும் இல்லாமையே என நாம் நம்புகிறோம்.

எனவே எமது நோக்கம் மற்றும் பணி, இலங்கை குடியரசின் குடிமக்களுக்கு குடியரசின் கொள்கைகள், ஜனநாயகம் மற்றும் இலங்கையின் அரசியலமைப்பு என்பனவற்றை சராசரி  குடிமக்கள் எளிதில்  புரிந்து கொள்ளும் விதமாக சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் அவர்களுக்கு கற்பிப்பதே.

நாம் அதை ஊடாடும் (கலந்துரையாடல்) பயிற்சி பட்டறைகள் மூலம் செய்கிறோம். Millennials (1980-1994 இடையில் பிறந்தவர்கள்) மற்றும் Gen Z (1995-2015 இடையில் பிறந்தவர்கள்) எமது பிரதான பார்வையாளர்களாவர். 

எமது தனித்துவமான பயிற்சி பட்டறைகள் நாடு முழுவதும் உள்ள எமது ஒருங்கிணைப்பாளர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்படும், மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் விவாதம்,கலந்துரையாடல்களை உருவாக்க கூடிய டிஜிட்டல் உள்ளடக்கத்தையும்  பகிர்ந்துகொள்கிறோம்.எனவே ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய காலத்தில், ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் இயக்கத்தில் சேரும் இலங்கை இளைஞர்களிடையே ஒரு புதிய நம்பிக்கையை உருவாக்க எம்மால் முடிந்தது. 


எங்கள் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் “குடியரசுக் கட்சியினர்” என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். எங்கள் சமூக ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குடியரசின் சிறந்த மதிப்புகளை வாழ ஒரு பொதுவான உறுதிப்பாட்டை  நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்.

“We Republic” is an independent social organisation based in Sri Lanka. Our vision and purpose is a successful “Republic” of Sri Lanka where all its citizens live in Equal Sovereignty, Equal Freedoms, Equal Rights, Equal Duties and Equal Franchise. 


Many citizens lack the essential knowledge and understanding about Sovereignty, Republic, Democracy, Freedoms, Franchise, Government and the Constitution of Sri Lanka as the Citizen’s Social Contract. We believe that the root cause to many of the past and present social, environmental, cultural, economic and political issues is this lack of knowledge and understanding. 


Therefore our mission is to educate the citizens of the republic of Sri Lanka about the principles of the Republic, Democracy and the Constitution of Sri Lanka in Sinhala, Tamil and English languages, in a format that is easily understood by the average citizens. 


We do that by conducting interactive workshop style training programmes. Our main audiences are the Millennials and Gen Z. Our unique “We Republic” community workshops are organised by our local coordinators around Sri Lanka. We also share digital content to create debate and discussion on social media. 


In a relatively short period of time, we have managed to create a new hope among the youth of Sri Lanka who are joining our movement every day. The members of our organisation are called “Republicans”. We share a common determination to live the great values of the Republic enshrined in our Social Contract.


කණ්ඩායම அணி Team

2020-21

Rep. Eranda Ginige

Leader

Rep. Kamila Dias

Leader

Rep. Ashfaq Abdul Cader

Leader

Rep. Gayan Fernando

Leader

Rep. Kaushalya Wickramarachchi

Leader

Rep. Gayathri Wickramasinghe

Joint Secretary

Rep. Pulasthi Ranaweera

Joint Secretary

Rep. Thilan Perera

Joint Treasurer

Rep. Janitha Jayakodi

Joint Treasurer

Rep. Lahiru Kottegoda

Organiser